bilgi@bitebilir.com
Para Birimi :
Welcome to Bitebilir.com
Bitebilir.com

My Account

My Favourites

My Cart
Our Categories

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ana Sayfa Kullanıcı Sözleşmeleri

TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: ADRES:

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: ADRES:

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 1. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Adres: Telefon: Faks: E-posta:

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi: Teslimat Adresi: Telefon: Faks: E-posta/kullanıcı adı:

 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: Adres: Telefon: Faks: E-posta/kullanıcı adı:

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
 2. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir:

Ürün Açıklaması | Adet | Birim Fiyatı | Ara Toplam (KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam:

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres Telefon Faks Eposta/kullanıcı adı Fatura teslim

İADE İŞLEMLERİ

15.1. ALICI, satın aldığı ürün veya hizmeti teslim aldıktan sonra herhangi bir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, ürünün orijinal ambalajını açmamış, kullanmamış, bozulmamış ve hasar görmemiş olması şartıyla 14 (ondört) gün içinde iade edebilir.

15.2. İade işlemleri için ALICI, SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla yazılı bildirimde bulunmalıdır. İade talebi, ürünün iade edilecek nedenini açıklamalı ve sipariş numarası ile birlikte gönderilmelidir.

15.3. İade edilecek ürünlerin, orijinal ambalajıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız bir şekilde SATICI’ya ulaştırılması gerekmektedir. Ürünle birlikte iade formu da doldurulmalı ve gönderilmelidir.

15.4. İade edilen ürünlerin değerinde herhangi bir azalma olması durumunda, ALICI, kusur oranında SATICI’ya zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

15.5. İade işlemleri, SATICI’nın ürünü aldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. İade edilen ürünün bedeli, ALICI’ya nakit veya tercih ettiği ödeme yöntemiyle iade edilir.

15.6. İade edilemeyecek ürünler aşağıdaki gibidir:

 1. VERİ GÜVENLİĞİ

16.1. SATICI, ALICI’nın kişisel verilerini, gizli tutmak, kesinlikle korumak ve üçüncü şahıslara açıklamamakla yükümlüdür. Ancak, resmi makamlar tarafından verilen bilgi talepleri veya yürürlükteki mevzuat gereği yapılan açıklamalar saklıdır.

16.2. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken paylaştığı kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan eder. SATICI, bu kişisel verileri yalnızca siparişin gerçekleştirilmesi, teslimatın yapılması ve iletişim amacıyla kullanır.

16.3. SATICI, ALICI’nın kişisel verilerini korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alır. Ancak, internet üzerinden yapılan veri iletimlerinde veya web sitesinin güvenliği konusunda herhangi bir garanti vermez.

 1. İRTİBAT BİLGİLERİ

17.1. SATICI:

Ünvanı: Adres: Telefon: Faks: E-posta:

17.2. ALICI:

Ad/Soyad/Ünvan: Adres: Telefon: Faks: E-posta:

YÜRÜRLÜK VE İMZALAR

18.1. İşbu Sözleşme, tarafların imzalarıyla yürürlüğe girecektir.

18.2. İşbu Sözleşme, … (tarih) tarihinde imzalanmıştır.

SATICI: ALICI:

Ad/Soyad: Ad/Soyad:

İmza: İmza:

Tarih: Tarih:

 1. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME

19.1. İşbu sözleşmeyle ilgili doğacak uyuşmazlıklarda, Türk Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

20.1. Taraflar arasında yazılı olarak yapılmayan değişiklikler ve ekler geçerli değildir.

20.2. İşbu sözleşme, tarafların karşılıklı rızalarıyla sona erdirilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

20.3. İşbu sözleşme hükümleri her iki taraf için de bağlayıcıdır ve tarafların yasal haleflerine geçerlidir.

20.4. Taraflar, işbu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğan herhangi bir yükümlülüğü başka bir tarafa devredemez.

20.5. Taraflar arasındaki yazılı iletişim ve bildirimler, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılan posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen yazılı bildirimlerle yapılır.

20.6. İşbu sözleşmenin bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, diğer hükümler bu tespitten etkilenmeyecektir.

20.7. Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığı öncelikle müzakereler yoluyla çözmeyi taahhüt ederler.

Bu sözleşme, taraflar arasında yapılan anlaşmanın ve karşılıklı taahhütlerin yazılı bir belgesidir. Taraflar, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okumuş, anlamış ve kabul etmişlerdir.

SATICI: ALICI:

Ad/Soyad: Ad/Soyad:

İmza: İmza:

Tarih: Tarih:

Bitebilir.com

Bitebilir.com is an online shopping site that offers trendy men's and women's clothing products. Our mission is to provide our customers with stylish and quality clothing options and to give them a unique experience in the fashion world.

Social Media
My Account
  © 2009 - 2023 Bitebilir.com
  Bitebilir.com
  Whatsapp Sipariş